Praktische info

Nadat je contact met ons hebt opgenomen plannen wij graag een kennismakingsgesprek in om onze werking duidelijk uit te leggen. Afhankelijk van waar je woont krijg je een vroedvrouw aangewezen maar wij helpen elkaar ook bij ziekte, verlof,… zodat je altijd iemand kan bereiken. Wij komen tot bij jou thuis en hier vragen wij kilometer-vergoeding voor. Je hospitalisatieverzekering komt hier soms in tussen.

Opstartkosten

Wij werken met een elektronisch dossier. Dit wil zeggen dat al jouw gegevens elektronisch verwerkt en bijgehouden worden met de nodige privacy.

Voor het opstarten van een dossier betaal je éénmalig € 35. Hierin zitten de dossierkosten verwerkt maar ook de garantie dat we makkelijk telefonisch bereikbaar zijn. Zowel voor de opstartkost als de kilometervergoeding wordt een factuur opgemaakt.

IMG_1683

Aantal sessies

Tijdens je zwangerschap heb je recht op 10 consultaties van de vroedvrouw.

Na de geboorte, als je thuis bent, heb je recht op 9 consultaties.
In uitzonderlijke gevallen kan dit aantal verlengd worden door een medisch attest of voorschrift van je behandelende arts, huisarts,…

Ook als het anders loopt dan verwacht bijvoorbeeld bij vroeggeboorte of als je zwangerschap vroegtijdig beëindigd is heb je recht op medische en psychische begeleiding van een vroedvrouw aan huis.

Tarieven

Wij werken met tarieven die zijn vastgelegd door het RIZIV. Dit wil zeggen dat wij geconventioneerd zijn. Verder maken wij ook gebruik van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat wij rechtstreeks contact opnemen met je ziekenfonds.
Vroedvrouwen 't Moederhuys
Scroll to Top