Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, of die wij op enige andere wijze ontvangen en gebruiken voor het verzenden van communicaties, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:
’t Moederhuys
Kampweg 57
2990 Wuustwezel

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:
via e-mail: info@moederhuys.be
via telefoon: +32 (0)472 89 12 73
via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”

DOELEINDEN
We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
optimalisatie van de website, o.a. via cookies
opvolging van een contactverzoek

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

optimalisatie van de website, o.a. via cookies
Met het oog op de optimale werking en surfervaring van bezoekers op onze website, verwerken wij mogelijk uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website op te zetten.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website op te zetten (artikel 6.1 f) AVG). Analytische, advertentie- en sociale media cookies worden enkel geplaatst indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven via de website (artikel 6.1 a) AVG).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u.

De bewaartermijn verschilt per cookie. U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik wijzigen (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie we samenwerken voor onze website (IT en softwareproviders). Zie ook onze Cookieverklaring in dit verband. Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

opvolging van een contactverzoek
Met het oog op het opvolgen van een verzoek tot contact dat u via onze website heeft ingediend, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en enige andere informatie die u ons bezorg.

Deze gegevens laten ons toe om u het advies en/of de informatie te bezorgen die u via onze website heeft gevraagd.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming die u ons heeft gegeven door uw persoonsgegevens door te geven voor de hierboven vermelde doeleinden (art. 6.1 a) AVG).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Voor het opvolgen van een contactverzoek houden wij uw persoonsgegevens bij tot maximum 5 jaar (plus een verificatieperiode van 1 jaar) na het initiële contact.

Wij delen deze persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens (IT-providers). Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek.

1. BEVEILIGING
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

2. RECHTEN
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens
een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
het intrekken van uw toestemming
een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen, bijvoorbeeld door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:
via post: naar het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde adres, met vermelding “Privacy”
via e-mail: info@moederhuys.be
via telefoon: +32 (0)472 89 12 73

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

3. UPDATES
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

Scroll to Top